نویسنده - قلی بیگلو

جوانان

آئین افتتاحیه طرح تابستانی مدرسه فوتبال فولادوند و اعطای گواهینامه آموزشی با حضور سردار ششگلانی

به گزارش سایت رسمی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی،آئین افتتاحیه طرح تابستانی مدرسه فوتبال فولاد وند و اعطای گواهینامه آموزشی فوتبال آموزان سال 1399 با حضور...

محلات

افتتاح مسابقات جام مرحوم شادروان حاج کریم شهیدی ورزشگاه دیهیم با حضور حاج جواد ششگلانی

به گزارش سایت رسمی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی،مسابقات فوتبال جام مرحوم شادروان حاج کریم شهیدی ورزشگاه شهید موسی پور(دیهیم) با حضور سردار حاج جواد ششگلانی...