نویسنده - قلی بیگلو

فوتسال

مهدی مرشدی نماینده سازمان لیگ فوتسال کشور در دیدار شاهین کرمانشاه و نماسازان آبادان

به گزارش سایت رسمی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، دکتر مهدی مرشدی از استان آذربایجان شرقی بعنوان نماینده سازمان لیگ فوتسال کشور در دیدار بین دو تیم شاهین...