مربیان

مراسم اختتامیه مدرسه فوتبال راهیان عاشورا

نظرزاده مسؤول کمیته آموزش و مربیان هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ بمنظور بازدید از مدارس فوتبال برابر روال کاری به اتفاق آقایان غلام کریم پور استعدادیاب و رضا فرج پور در مراسم اختتامیه مدرسه فوتبال راهیان عاشورا که به مدیریت آقای محمد حسین پناهی فعالیت دارند شرکت نموده و در پایان برنامه به بازیکنان مستعد فنی جوائزی اهدا شد.