تغییر ضوابط دوره های مربیگری
مربیان

تغییر ضوابط دوره های مربیگری

 

 

 

تغییر ضوابط دوره های مربیگری

احد نظرزاده مسؤول کمیته مربیان هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ طبق آخرین تصمیم کمیته آموزش و مربیان فدراسیون فوتبال صرفا قبول شدگان برتر دوره های مربیگری مجاز به شرکت در دوره های مربیگری کنفدراسیون فوتبال آسیا خواهند بود.

ضمنا سایر قبول شدگان غیر برتر دوره های مربیگری مجاز به شرکت در دوره های مربیگری فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران خواهند بود.