کلاس مربیگری B آسیا در تبریز
مربیان

کلاس مربیگری B آسیا در تبریز

 

 

 

کلاس مربیگری B آسیا در تبریز

احد نظرزاده مسؤول کمیته مربیان هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ یکدوره کلاس مربیگری B  آسیا از تاریخ ۹۳/۵/۱۵ لغایت ۹۳/۵/۳۱ به مدرسی آقای اردشیر پورنعمت مدرس AFC با حضور ۲۵ نفر از مربیان واجد شرایط استان آذربایجان شرقی در استادیوم تختی تبریز برگزار می شود.

نظرزاده اضافه کرد: کلاسهای عملی و تئوری تماماً در این مجموعه برگزار خواهد شد.

کلاس مربیگری B آسیا در تبریز

کلاس مربیگری B آسیا در تبریز

کلاس مربیگری B آسیا در تبریز

کلاس مربیگری B آسیا در تبریز

کلاس مربیگری B آسیا در تبریز