اجرائی کشوری

ادامه نتایج مسابقات فوتبال پایه شهرستان تبریز

به گزارش سایت رسمی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی،ادامه نتایج مسابقات فوتبال پایه شهرستان تبریز به شرح ذیل اعلام می گردد.

روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۱۲/۲۷:
۱) بنیاد دو – آراز گونش صفر (نوجوانان زیر ۱۶سال)

۲) فجر نوین دو – بکتاش دو (نوجوانان زیر ۱۶سال)

۳) سهند فوتبال ۳ – صبا پارس مهر ۵ (نوجوانان زیر سال ۱۶سال)

۴) گسترش فوتبال یک – محتشم چهار (امید)

روز پنجشنبه مورخ ۹۹/۱۲/۲۸:

۱) بکتاش یک – صدر نشینان صفر (نوجوانان زیر ۱۷سال)

۲) سرخ پوشان سه – مقاومت شهید جوادی پنج (امید)

۳) آرتام پنج – صبا پارس مهر صفر (امید)

۴) فجر نوین سه – پارس نوین گونش یک (امید)

۵ ) راهیان عاشورا یک – فولاد آذربایجان یک (امید)

۶ ) عقاب مهر صفر – ارس تجارت دو (جوانان)