اجرائی کشوری

ادامه نتایج مسابقات فوتبال پایه شهرستان تبریز

به گزارش سایت رسمی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، ادامه نتایج مسابقات فوتبال پایه شهرستان تبریز در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۱به شرح ذیل اعلام می گردد.

۱) عقاب مهر نوزده -رصبا مهر میعاد صفر (جوانان)

۲) مقاومت شهید جوادی شش – راهیان عاشورا صفر (امید)

۳) مهدیه صفر – آرتام پنج (امید)

۴ ) صبا پارس مهر صفر – فجر نوین سه (امید)

۵) محتشم چهار – سرخ پوشان صفر