مرحله پایانی مسابقات فوتبال جوانان لیگ مناطق
اجرائی کشوری

مرحله پایانی مسابقات فوتبال جوانان لیگ مناطق

مرحله پایانی مسابقات فوتبال جوانان لیگ مناطق

جعفر علیزاده مسؤول کمیته اجرایی مسابقات کشوری هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ مرحله پایانی مسابقات فوتبال جوانان لیگ مناطق به میزبانی ماشین سازی دبیری تبریز با شرکت 4 تیم از مورخه 91/02/19 لغایت 91/02/23 در زمین پارک صنعت تبریز برگزار خواهد شد و از گروه فوق 2 تیم به مسابقات لیگ یک جوانان کشور راه خواهد یافت.