اجرائی کشوری

ادامه نتایج مسابقات فوتبال پایه شهرستان تبریز

به گزارش سایت رسم هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، ادامه نتایج مسابقات فوتبال پایه شهرستان تبریز در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۷به شرح ذیل اعلام می گردد:

۱) عقاب مهر یک – بکتاش صفر (جوانان)

۲) علم وادب چهار – آلومینیوم حکمتی یک (جوانان)

۳)صبا پارس مهر صفر – آرکا فوتبال یک (نوجوانان زیر ۱۶سال سال)
۴ ) اتحاد چهار – فجر نوین یک (نوجوانان زیر ۱۷سال)
۵) راهیان عاشورا چهار – متحد مشعل شهریمیز یک (جوانان)

۶) صبا پارس مهر صفر – مهدیه سه (امید)