بازدید از شهرستان بستان آباد
امور شهرستان ها

بازدید از شهرستان بستان آباد

 

 

 

بازدید از شهرستان بستان آباد

دری مسؤول امور شهرستانهای هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ بمنظور بررسی مشکلات فوتبال علی الخصوص داوری شهرستان بستان آباد جلسه ای در محل هیأت فوتبال این شهرستان با حضور آقای حیاتی ، رئیس هیأت فوتبال بستان آباد- اعضای کمیته های آن هیأت و رئیس کمیته داوران هیأت فوتبال استان آقای کریم اصغرزاده و رؤسای سابق و فعلی داوران بستان آباد تشکیل و تبادل افکار گردید.

در این جلسه  مقرر شد جهت رشد و شکوفائی داوران آن منطقه کلاس در نیمه دوم فروردین ۹۴ یا نیمه اول اردیبهشت در سنین حداقل ۱۷ و حداکثر ۲۵ سال برگزار گردد و در ادامه جلسه فعالیت هیأت فوتبال این شهرستان نیز مورد بررسی قرار گرفت. a