هیئت فوتبال تبریز
امور شهرستان ها

انتصاب در هیأت فوتبال شهرستان سراب

انتصاب در هیأت فوتبال شهرستان سراب

احد درّی مسؤول امور شهرستانهای هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ آقای حاج ابراهیم عظیمی نژاد طی ابلاغی بعنوان رئیس هیأت فوتبال شهرستان سراب به مدت چهار سال منصوب شدند.

متن حکم بدین ترتیب می باشد:

 

جناب آقای حاج ابراهیم عظیمی نژاد

با سلام

احتراما بنا به پیشنهاد کتبی اداره ورزش و جوانان شهرستان سراب به شماره 23/5302 مورخه 91/11/14 به موجب این ابلاغ جناب عالی به سمت رئیس هیأت فوتبال آن شهرستان به مدت چهار سال منصوب می شوید، امید است با درایت و تلاش و کوشش وافر در امورات محوله و کشف استعدادها و شکوفائی فوتبال آن شهرستان موفق و مؤید بوده باشید.

 

جواد ششگلانی

رئیس هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی