تیم ایدم قهرمان مسابقات فوتبال پیشکسوتان محلات تبریز
روابط عمومی

تیم ایدم قهرمان مسابقات فوتبال پیشکسوتان محلات تبریز

تیم ایدم قهرمان مسابقات فوتبال پیشکسوتان محلات تبریز

جهت بالا بردن روحیه و حفظ آمادگی جسمانی پیشکسوتان به ابتکار انجمن ورزشی ورزشگاه شیخ محمد خیابانی یکدوره مسابقات فوتبال پیشکسوتان محلات برگزار گردید.

در این مسابقات ۱۶ تیم حضور داشتند که در چهار گروه چهار تیمی به رقابت پرداخته و در مرحله یک هشتم نهائی در دو گروه چهار تیمی ادامه مسابقات را شاهد بودیم که در نهایت از هر گروه دو تیم به مرحله بعدی صعود کردند که در مرحله یک چهارم نهائی بصورت ضربدری بازیها ادامه پیدا کرد که در نهایت تیم های ایدم تبریز و شهدای حکم آباد بازی فینال را برگزار نمود و در پایان تیم ایدم تبریز توانست با غلبه بر تیم شهدای حکم آباد قهرمان مسابقات فوتبال پیشکسوتان محلات گردد.

تیم ایدم قهرمان مسابقات فوتبال پیشکسوتان محلات تبریز