مربیان

قابل توجه مربیان درجه C استان

احد نظرزاده مسؤول کمیته آموزش و مربیان استان اعلام کرد؛ به اطلاع مربیان درجه C که مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ ریال را به حساب هیأت فوتبال استان جهت ثبت نام در آزمون ورودی کلاس مربیگری درجه B آسیا واریز نموده اند می رساند:آزمون فوق در مورخه ۹۴/۵/۱۱ ساعت ۱۸ در محل هیأت فوتبال استان برگزار خواهد شد.

نظرزاده اضافه کرد؛ در صورت عدم شرکت در آزمون فوق، انصراف از شرکت در کلاس مذکور تلقی خواهد شد.