کلاس یک روزه دروازه بانی
مربیان

کلاس یک روزه دروازه بانی

کلاس یک روزه دروازه بانی

احد نظر زاده مسؤول کمیته آموزش و مربیان هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ کلاس تئوری یک روزه دروازه بانی روز پنجشنبه مورخه ۹۱/۲/۱۴ در شهرستان بناب برگزار خواهد شد.

مربیان دارای مدرک شهرستانهای بناب – مراغه – ملکان – هشترود – عجبشیر – آذرشهر – ایلخچی و گوگان می توانند با هماهنگی قبلی در کلاس مذکور شرکت نمایند.