قابل توجه مدیران مدارس فوتبال استان
جوانان

قابل توجه مدیران مدارس فوتبال استان

قابل توجه مدیران مدارس فوتبال استان

علی داداشیان مسؤول کمیته جوانان هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ جهت تکمیل اطلاعات مدارس فوتبال استان مدیران مدارس فوتبال بایستی در اسرع وقت به سامانه مدارس فوتبال کشور به آدرس www.footballschool.ir مراجعه نمایند و ضمن تکمیل مشخصات فردی سریعا اطلاعات مربیان و فوتبال آموزان خود را بعد از تائید آکادمی ملی اقدام نمایند.

وی افزود: عواقب عدم تکمیل بعهده شخص مسؤول مدرسه فوتبال خواهد بود.