برگزاری ششمین نشست سراسری مسئولین فرهنگی استانها
فرهنگی

برگزاری ششمین نشست سراسری مسئولین فرهنگی استانها

برگزاری ششمین نشست سراسری مسئولین فرهنگی استانها

ششمین نشست سراسری مسئولین فرهنگی  فوتبال استانهای کشور روز یکشنبه شانزدهم تیر ماه با حضور مسئولین وزارت ورزش و جوانان  و فدراسیون فوتبال برگزار می شود.

گفتنی است، در این نشست شرح وظایف، برنامه ها و دیدگاههای مسئولین  مربوطه نسبت به صدور کارت شناسایی مسئولین فرهنگی استانها مورد بررسی اعضا قرار می گیرد.
این نشست از ساعت ۹:۰۰صبح روز یکشنبه شانزدهم تیرماه  تا ۱۶:۰۰ درسالن همایش آکادمی ملی فوتبال برگزار خواهد شد.