بررسی درخواست تجدید نظر خواهی تراکتورسازی تبریز
انضباطی

بررسی درخواست تجدید نظر خواهی تراکتورسازی تبریز

بررسی درخواست تجدید نظر خواهی تراکتورسازی تبریز

باتوجه به درخواست تجدید نظر خواهی باشگاه تراکتورسازی تبریز و هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی نسبت به رای کمیته انضباطی، دیدار این تیم مقابل استقلال تهران با حضور تماشاگران هر دو تیم برگزار می شود.

پس از گزارش نماینده سازمان لایگ فوتبال در بازی مقابل پیکان که منجر به صدور رای به برگزاری یک دیدار بدون تماشاگر و پرداخت ۵ میلیون ریال جریمه نقدی شد، باشگاه تراکتورسازی تبریز و هيات فوتبال استان آذربايجان شرقي درخواست تجدید نظر خواهی خود را نسبت به رای کمیته انضباطی ارائه کرد که در نهایت مقرر شد دیدار این تیم مقابل استقلال تهران با حضور تماشاگران برگزار شود.

گفتنی است؛ پس از اعتراض باشگاه تراکتورسازی تبریز و هیأت فوتبال استان نسبت به رای کمیته انضباطی و ارسال پرونده به کمیته استیناف، قرار شد قسمت اول بند یک دادنامه ۴۰۴ مورخ ۹۳/۸/۶ (بازی خانگی بدون حضور تماشاگر) تا زمان صدور رای لازم از سوی کمیته استنیاف، کن لم یکن تلقی میشود.
بر همین اساس دیدار دو تیم استقلال تهران و تراکتورسازی تبریز روز جمعه ۱۶ آبانماه راس ساعت ۱۶:۳۰ با حضور تماشاگران هر دو تیم برگزار می شود.