اعلام برنامه مرحله دوم مسابقات لیگ دسته سوم باشگاههای کشور
اجرائی کشوری

اعلام برنامه مرحله دوم مسابقات لیگ دسته سوم باشگاههای کشور

 

 

 

 

اعلام برنامه مرحله دوم مسابقات لیگ دسته سوم باشگاههای کشور

برنامه مرحله دوم مسابقات لیگ دسته سوم باشگاههای کشور از سوی سازمان لیگ آزادگان اعلام شد.

یکشنبه 91/12/6-هفته دوم-ساعت 14:15
شهرداری جویبار-پیام صنعت آمل-سراج کلا-جویبار
پیروزی شیروان-پارس فوتبال چالوس-تختی-اسفراین
هیات فوتبال بابل-شموشک نوشهر-هفت تیر-بابل
دوشنبه 91/12/07-هفته دوم-ساعت 14:15
امید حسن آباد تهران-مصطفی لو تبریز-شهرداری-حسن آباد
وحدت خاوران بیرجند-کارگر بنه گز-تختی-بیرجند
بهمن شیراز-توسعه و عمران فردوس-دستغیب-شیراز-ساعت 14:30
شهرداری ماهشهر-توحید بوشهر-شهدا-ماهشهر-ساعت 14:30
سه شنبه 91/12/8-هفته دوم-ساعت 14:15
نفتون تهران-نبرد شهر کرد-الیاف-تهران
شهرداری نقده-کارون اهواز-تختی-نقده
یکشنبه91/12/13-هفته سوم
پیام صنعت آمل-پیروزی شیروان-لینکو-آمل-ساعت 14:30
شموشک نوشهر-شهرداری جویبار-شهدا-نوشهر-ساعت 14:30
پارس فوتبال چالوس-هیات فوتبال بابل-شهدا-چالوس-ساعت 14:30
دوشنبه 91/12/14-هفته سوم
نبرد شهر کرد-امید حسن آباد تهران-انقلاب-شهر کرد-ساعت 14:30
توسعه و عمران فردوس-شهرداری ماهشهر-تختی-بیرجند-ساعت 14:30
کارون اهواز-نفتون تهران-اختصاصی کارون-اهواز-ساعت 14:45
مصطفی لو تبریز-شهرداری نقده-پارک صنعت-تبریز-ساعت 14:45
کارگر بنه گز-بهمن شیراز-شهدا اهرم-تنگستان-ساعت 14:45
توحید بوشهر-وحدت خاوران بیرجند-قدس-بوشهر-ساعت 14:45
شنبه91/12/19-هفته چهارم
شموشک نوشهر-پیام صنعت آمل-شهدا-نوشهر-ساعت 14:30
هیات فوتبال بابل-پیروزی شیروان-هفت تیر-بابل-ساعت 14:30
شهرداری جویبار-پارس فوتبال چالوس-سراج کلا-جویبار-ساعت 14:30
یکشنبه91/12/20-هفته چهارم
شهرداری نقده-امید حسن اباد تهران-تختی-نقده-ساعت 14:30
نفتون تهران-مصطفی لو تبریز-الیاف-تهران-ساعت 14:30
وحدت خاوران بیرجند-شهرداری ماهشهر-تختی-بیرجند-ساعت 14:30
بهمن شیراز-توحید بوشهر-دستغیب-شیراز-ساعت 14:30
کارون اهواز-نبرد شهر کرد-اختصاصی کارون-اهواز-ساعت 14:45
کارگر بنه گز-توسعه و عمران فردوس-شهدا اهرم-تنگستان-ساعت 14:45
شنبه91/12/26-هفته پنجم
پیام صنعت آمل-هیات فوتبال بابل-لینکو-آمل-ساعت 14:30
پارس فوتبال چالوس-شموشک نوشهر-شهدا-چالوس-ساعت 14:30
پیروزی شیروان-شهرداری جویبار-تختی-اسفراین-ساعت 14:30
نبرد شهرکرد-شهرداری نقده-انقلاب-شهر کرد-ساعت 14:30
امید حسن آباد تهران-نفتون تهران-شهرداری-حسن آباد تهران-ساعت 14:30
توسعه و عمران فردوس-وحدت خاوران بیرجند-تختی-بیرجند-ساعت 14:30
توحید بوشهر-کارگر بنه گز-قدس-بوشهر-ساعت 14:45
شهرداری ماهشهر-بهمن شیراز-شهدا-ماهشهر-ساعت 14:45
یکشنبه91/12/27-هفته پنجم
مصطفی لو تبریز-کارون اهواز-پارک صنعت-تبریز-ساعت 14:30