اعلام برنامه مسابقات لیگ دسته دوم
اجرائی کشوری

اعلام برنامه مسابقات لیگ دسته دوم

اعلام برنامه مسابقات لیگ دسته دوم
برنامه مسابقات لیگ دسته دوم باشگاههای کشور از هفته بیست و یکم تا هفته بیست و ششم از سوی سازمان لیگ آزادگان اعلام شد.
پنجشنبه91/12/10-ساعت 14:00-هفته بیست و یکم
صنعت ساری-کاسپین قزوین-متقی-ساری
مقاومت تهران-نفت و گاز گچساران-پنجم آذر-تهران
چوکا تالش-میناب طیور هرمزگان-عضدی-رشت
دارتاک لرستان-گیتی پسند اصفهان-تختی2-خرم آباد
شهرداری اردبیل-نفت امیدیه-علی دایی-اردبیل
نوژن نوشهر-آشیان گستران ورامین-شهدا-نوشهر
استیل آذین تهران-پرسپولیس گناوه-هما-تهران
مهر کرج-سیف آباد کازرون-انقلاب-کرج
البدر بندر کنگ-سیاه جامگان مشهد-اختصاصی البدر-بندر کنگ
مس سونگون ورزقان-شهرداری دزفول-تختی-تبریز
فولاد نوین اهواز-نفت محمودآباد-اختصاصی فولاد-اهواز
گاز فجرجم-شهرداری لنگرود-تختی-جم
صنعت نفت نوین آبادان-استقلال ساری-تختی-ابادان
پنجشنبه91/12/17-ساعت 14:00-هفته بیست و دوم
کاسپین قزوین-فولاد نوین اهواز-رجایی-قزوین
نفت محمود آباد-مقاومت تهران-بهشتی-محمودآباد
شهرداری لنگرود-صنعت ساری-تختی-چابکسر
نفت و گازگچساران-چوکاتالش-شهدا نفت-گچساران
گیتی پسند اصفهان-گاز فجر جم-آرارات-اصفهان
میناب طیور هرمزگان-شهرداری اردبیل-شهرداری-میناب
آشیان گستران ورامین-صنعت نفت نوین آبادان-شهید فتحی-کلاته
استقلال ساری-استیل آذین تهران-متقی-ساری
سیف آباد کازرون-نوژن نوشهر-شهدا-کازرون
سیاه جامگان مشهد-مهر کرج-تختی-مشهد
نفت امیدیه-دارتاک لرستان-نتف-امیدیه
پرسپولیس گناوه-سپیدرود رشت-سراجی-گناوه
شهرداری دزفول-البدر بندرکنگ-مجدیان-دزفول
چهارشنبه 91/12/23-ساعت 15:00-هفته بیست و سوم
صنعت نفت نوین آبادان-استیل آذین تهران-تختی-آبادان-ساعت 15:15
پنجشنبه 91/12/24-ساعت 15:00-هفته بیست و سوم
کاسپین قزوین-شهرداری لنگرود-رجایی-قزوین
چوکا تالش-نفت محمودآباد-محبی-ماسال
صنعت ساری-گیتی پسند اصفهان-متقی-ساری
شهرداری اردبیل-نفت و گاز گچساران-علی دایی-اردبیل
دارتاک لرستان-میناب طیور هرمزگان-تختی 2-خرم آباد
آشیان گستران ورامین-سیف آباد کازرون-هفتم تیر-قرچک
سپیدرود رشت-استقلال ساری-سردار جنگل-رشت
نوژن نوشهر-سیاه جامگان مشهد-شهدا-نوشهر
مس سونگون ورزقان-پرسپولیس گناوه-تختی-تبریز
مهرکرج-شهرداری دزفول-انقلاب-کرج
فولاد نوین اهواز-مقاومت تهران-اختصاصی فولاد-اهواز-ساعت 15:15
گاز فجر جم-نفت امیدیه-تختی-جم-ساعت 15:15
یکشنبه 92/1/11-هفته بیست و چهارم-ساعت 16:00
شهرداری لنگرود-فولاد نوین اهواز-تختی-چابکسر
مقاوت تهران-چوکا تالش-امام خمینی-اسلامشهر
گیتی پسند اصفهان-کاسپین قزوین-آرارات-اصفهان
نفت محمود آباد-شهرداری اردبیل-بهشتی-محمود آباد
نفت و گاز گچساران-دارتاک لرستان-شهدا نفت-گچساران
میناب طیور هرمزگان-گاز فجر جم-شهرداری-میناب
سیف آباد کازرون-صنعت نفت نوین آبادان-شهدا-کازرون
استیل آذین تهران-سپیدرود رشت-شهید فکوری-تهران
سیاه جامگان مشهد-آشیان گستران ورامین-تختی-مشهد
استقلال ساری-مس سونگون ورزقان-متقی-ساری
نفت امیدیه-صنعت ساری-نفت-امیدیه-ساعت 16:15
شهرداری دزفول-نوژن نوشهر-مجدیان-دزفول-ساعت 16:15
پرسپولیس گناوه-البدر بندر کنگ-سراجی-گناوه-ساعت 16:15
دوشنبه92/1/19-هفته بیست و پنجم-ساعت 16:15
صنعت نفت نوین آبادان-سپید رود رشت-تختی-آبادان
سیف آباد کازرون-سیاه جامگان مشهد-شهدا-کازرون
مس سونگون ورزقان-استیل آذین تهران-تختی-تبریز
آشیان گستران ورامین-شهرداری دزفول-هفتم تیر-قرچک
البدر بند رکنگ-استقلال ساری-اختصاصی البدر-بندر کنگ
مهر کرج-پرسپولیس گناوه-انقلاب-کرج
سه شنبه92/1/20-هفته بیست و پنجم-ساعت 16:15
فولاد نوین اهواز-چوکا تالش-اختصاصی فولاد-اهواز
شهرداری لنگرود-گیتی پسند اصفهان-تختی-چابکسر
شهرداری اردبیل-مقاومت تهران-علی دایی-اردبیل
کاسپین قزوین-نفت امیدیه-رجایی-قزوین
دارتاک لرستان-نفت محمود آباد-تختی 2-خرم آباد
صنعت ساری-میناب طیور هرمزگان-متقی-ساری
گاز فجرجم- نفت و گاز گچساران-تختی-جم
سه شنبه 92/1/27-هفته بیست و ششم-ساعت 16:15
سیاه جامگان مشهد-صنهت نفت نوین آبادان-تختی-مشهد
سپید رود رشت-مس سونگون ورزقان-سردار جنگل-رشت
شهرداری دزفول-سیف آباد کازرون-مجدیان-دزفول
استیل آذین تهران- البدر بندر کنگ- شهید فکوری-تهران
استقلال ساری-مهر کرج-متقی-ساری
پرسپولیس گناوه-نوژن نوشهر-سراجی-گناوه
چهارشنبه92/1/28–هفته بیست و ششم-ساعت 16:15
گیتی پسند اصفهان-فولاد نوین اهواز-آرارات-اصفهان
چوکا تالش-شهرداری اردبیل-محبی-ماسال
نفت امیدیه-شهرداری لنگرود-نفت-امیدیه
مقاومت تهران-دارتاک لرستان-امام خمینی(ره)-اسلامشهر
میناب طیور هرمزگان-کاسپین قزوین-شهرداری-میناب
نفت محمودآباد-گاز فجر جم-بهشتی-محمود آباد
نفت و گاز گچساران-صنعت ساری-شهدا نفت-گچساران