اعلام شروع مسابقات لیگ های مختلف کشور
اجرائی کشوری

اعلام شروع مسابقات لیگ های مختلف کشور

اعلام شروع مسابقات لیگ های مختلف کشور

سازمان لیگ آزادگان زمان شروع، تاریخ نقل و انتقالات و پایان مسابقات قهرمانی فوتبال باشگاههای کشور شامل لیگ های دسته اول، دوم ، سوم ، جام حذفی و رده های سنی پایه کشور فصل ۹۳-۹۲ را به شرح زیر اعلام کرد.

لیگ دسته اول: 
شروع مسابقات : دهه سوم شهریور ۹۲ – تاریخ نقل و انتقالات نیم فصل: اواخر دی ماه تا اوایل بهمن ماه ۹۲ –  پایان مسابقات اواخر اردیبهشت ماه ۹۳
لیگ دسته دوم:
شروع مسابقات : دهه سوم شهریور ۹۲ – تاریخ نقل و انتقالات نیم فصل: اواخر دی ماه تا اوایل بهمن ماه ۹۲ –  پایان مسابقات اواخر اردیبهشت ماه ۹۳
لیگ دسته سوم:
شروع مسابقات : مرحله اول: دهه دوم شهریور ۹۲، مرحله دوم: دهه سوم آبان ۹۲ – تاریخ نقل و انتقالات نیم فصل: اوایل بهمن –  پایان مسابقات اواخر اردیبهشت ماه ۹۳
جام حذفی با حضور تیم های قهرمان حذفی استان ها و تیم های شرکت کننده در لیگ های دسته اول، دوم و لیگ برتر
شروع مسابقات: دهه دوم شهریور ماه ۹۲
لیگ های رده های سنی:
شروع مسابقات: دهه دوم شهریور ماه ۹۲