سعید آقایی در تراکتورسازی تبریز
اجرائی کشوری

سعید آقایی در تراکتورسازی تبریز

 

 

 

سعید آقایی در تراکتورسازی تبریز

آقایی بازیکن تیم گسترش فولاد تبریز جهت گذراندن خدمت مقدس سربازی خود رسماً به تیم تراکتورسازی تبریز پیوست.

سعید آقایی امروز با حضور در دفتر هیأت فوتبال استان قرارداد خود را به ثبت رساند تا سه فصل در این تیم بازی کند.