تغییر در مکان بازی ماشین سازی تبریز
اجرائی کشوری

تغییر در مکان بازی ماشین سازی تبریز

تغییر در مکان بازی ماشین سازی تبریز
تغییر در مکان بازی ماشین سازی تبریز

از سری مسابقات لیگ دسته یک فوتبال کشور بازی تیمهای ماشین سازی تبریز و نیروی زمینی تهران از هفته 21 روز چهارشنبه 10/12/90 ساعت 14:45 در استادیوم یادگار امام(ره) تبریز برگزار خواهد شد.