دسته بندی - جوانان

جوانان

برگزاری مسابقات فوتسال

داداشیان مسئول کمیته جوانان هیات فوتبال استان از دوره انتخابی قهرمانی کشور در رده سنی زیر ۱۲ سال متولدین ۱۱/۱۰/۷۷ به بعد مسابقات فوتسال برگزار نماید خبر...