دسته بندی - جوانان

جوانان

نظارت و ارزشیابی از مدارس فوتبال

به گزارش سایت رسمی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، به منظور نظارت و ارزشیابی از مدارس فوتبال استان توسط علی داداشیان مسؤول کمیته جوانان هیأت فوتبال از مدارس...

جوانان

آئین افتتاحیه طرح تابستانی مدرسه فوتبال فولادوند و اعطای گواهینامه آموزشی با حضور سردار ششگلانی

به گزارش سایت رسمی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی،آئین افتتاحیه طرح تابستانی مدرسه فوتبال فولاد وند و اعطای گواهینامه آموزشی فوتبال آموزان سال 1399 با حضور...

اجرائی کشوری بانوان جوانان داوران فوتسال محلات مربیان

هر نوع آموزش نیازمند مجوز می باشد

به گزارش سایت رسمی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، برابر آئین نامه  فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران هر نوع آموزش ابتدائی و تخصصی نیازمند اخذ مجوز از طریق...