انضباطی

یک خبر از کمیته انضباطی

باقر ششگلانی مسؤول کمیته انضباطی هیات فوتبال استان اعلام کرد… باقر ششگلانی مسؤول کمیته انضباطی هیات فوتبال استان اعلام کرد با توجه به تخلفات انجام شده در بازی تیمهای آلومینیوم حکمتی- کارتن فجر که در مورخه ۱۰/۱۰/۸۹ در ورزشگاه اسکو برگزار گردید رای کمیته انضباطی به شرح زیر صادر گردید:
۱-سرپرست تیم آقای حبیب گرامی به مدت ۳ جلسه از همراهی تیم و پرداخت مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه نقدی محکوم می گردد.
۲- وحید حکمتی بازیکن آلومینیوم حکمتی به تذکر کتبی پرداخت و جریمه نقدی ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال می گردد.
۳- مسلم علی پور بازیکن آلومینیوم حکمتی به مدت ۶ ماه در فصل مسابقات و پرداخت مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه نقدی محکوم می گردد.
همچنین بیوک پرنیان بعنوان تماشاگر منتسب به آن مدیریت با الفاظ رکیک وخانوادگی مرتکب اعمال غیر ورزشی شده و عامل اصلی جنجال در نیمکت بازیکنان آلومینیوم حکمتی گردیده است لذا یادآوری می گردد که ایشان از همراهی تیم مذکور در کلیه مسابقات رسمی محروم بوده و اگر تکرار شود مدیریت آن مجموعه مسئول عواقب آن خواهد بود.