روابط عمومی فوتسال

گزارش تصویری از جلسه هماهنگی با لیدرهای باشگاه مس سونگون ورزقان