روابط عمومی فرهنگی گزارش تصویری

گزارش تصویری؛ دیدار تیم های پیشکسوتان ملوان و منتخب اردبیل