مربیان

کلاس مربیگری فوتبال پایه

احد نظرزاده مسؤول کمیته آموزش و مربیان هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ طبق روال هرساله قبل از شروع مدارس فوتبال کلاس مربیگری فوتبال پایه Grassroots از تاریخ ۹۵/۳/۳۰ لغایت ۹۵/۳/۳۱ با حضور ۲۴ نفر از مربیان واجد شرایط (مدارک دار) به مدرسی آقای کاوه سلامی در محل هیأت فوتبال استان به صورت تئوری و کلاس های عملی در ورزشگاه ابوذر در حال برگزاری می باشد که پس از کسب گواهی حضور در کلاس می توانند در مدارس فوتبال فعالیت نمایند.

نظرزاده اضافه کرد؛ مربیانی که در سالهای گذشته کلاس فوق را سپری نموده اند می توانند در مدارس فوتبال استان فعالیت نمایند.