مربیان

کلاس مربیگری درجه C آسیا

احد نظرزاده مسؤول کمیته آموزش و مربیان هیأت فوتبال استان اعلام کرد… احد نظرزاده مسؤول کمیته آموزش و مربیان هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛کلاس مربیگری فوتبال C آسیا از تاریخ 9/7/90 لغایت 21/7/90 در مجموعه ورزشی توانیر تبریز به مدیریت آقای احد نظرزاده و مدرسی آقای علی اکبر پورمسلمی برگزار می شود.