مربیان

کلاس زبان انگلیسی ویژه مربیان

 

 

 

نظرزاده مسئول کمیته آموزش و مربیان هیأت فوتبال استان اعلام کرد ؛ اولین جلسه کلاس زبان انگلیسی برای مربیان ثبت نام کننده (بانوان –  آقایان ) روز سه شنبه ۱/۲/۹۴ از ساعت ۳۰/۱۴ در سالن کنفرانس هیأت فوتبال به مدرسی آقای بهزاد وحدت پناهی برگزار گردید.