اجرائی کشوری

چهار استاديوم پنج هزار نفري در تبريز ساخته مي شود

رييس شوراي اسلامي شهر تبريز گفت: طبق برنامه تدوين شده، سال آينده چهار استاديوم پنج هزار نفري در چهار نقطه اين شهر ساخته مي شود… شهرام دبيري روز دوشنبه در مراسم افتتاح خيايان 45 متري ميدان افلاك نما به پل كابلي، افزود: ساخت اين مجموعه هاي ورزشي با هدف توسعه و ترويج ورزش در ميان شهروندان و همچنين توسعه فضاهاي ورزشي كلانشهر تبريز صورت مي گيرد.
وي، توجه به توسعه فضاي سبز را از ديگر محورهاي كاري شوراي اسلامي و شهرداري تبريز بيان كرد و اظهار داشت: طرح هاي بزرگي در سطح شهر براي تحقق اين امر در دست اجرا است كه دستيابي به ميانگين جهاني از اهداف اصلي آن مي باشد.
دبيري اضافه كرد: هم اكنون سرانه فضاي سبز در تبريز معادل 12 مترمربع است كه تلاش داريم اين ميزان به 20 مترمربع كه استاندارد جهاني است، ارتقا يابد.
وي، با اشاره به راه اندازي مركز پژوهش هاي شوراي اسلامي شهر تبريز، گفت: هم اكنون براي اجراي درست و دقيق طرح هاي مختلف عمراني و فرهنگي در شهر به دنبال تدوين برنامه 20 ساله هستيم.
رييس شوراي اسلامي شهر تبريز افزود: اجراي برنامه چهار ساله تبريز 90 ما را برآن داشت كه براي 20 سال آينده اين كلانشهر برنامه ريزي اصولي داشته باشيم.
خيايان 45 متري ميدان افلاك نما به پل كابلي به طول 750 متر در دو رمپ 300 متري و يك دهنه عرشه پل به طول 43 متر با اعتباري معادل 210 ميليارد ريال به بهره برداري رسيد.
براي تملك اراضي اطراف اين طرح 180 ميليارد ريال توسط شهرداري منطقه دو تبريز هزينه شده است.