جوانان

نمایندگان استان در اردوی استعدادیابی تیم ملی جوانان

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، اردوی استعداد یابی تیم ملی جوانان زیر ۱۸ سال از تاریخ ۹۷/۱۲/۲ لغایت ۹۷/۱۲/۷ در استان خوزستان شهرستان شوش برگزار خواهد شد.

در این اردو در دو گروه از ۶۹ بازیکن دعوت شده است که از استان آذربایجان شرقی از گروه اول مهدی نجفی و سعید کریم آذر  و در گروه دوم کاوه محمودی ، بابک علیزاده و سینا قنبری نیزحضور خواهند داشت.