فوتسال

نتایج هفته دوم دوربرگشت مسابقات فوتسال نوجوانان لیگ برتراستان

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی،نتایج هفته دوم دوربرگشت مسابقات فوتسال نوجوانان لیگ برتراستان به شرح ذیل می باشد:

*ویتانوارس۴-مقاومت شبستر۳
*گل آغاج آذرشهر۷-دومان آذرشهر۰
*ستارگان امیدآذربایجان۲-شایگان آرمین۸
*اهرجوان۳-داتیس آذربایجان۱
*ملکی تبریز۰-نام آوران تبریز۶
*شهیدنیکنامی میانه۲-اسبهارارسباران ۱