جوانان روابط عمومی فوتسال

نتایج نمایندگان استان در روز اول مسابقات فوتسال نوجوانان مناطق کشور

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی، نمایندگان استان در روز اول مسابقات فوتسال نوجوانان مناطق کشور نتایج زیر را کسب کردند:

شهدای گمنام تبریز ۲-۲ مقاومت قرچک
نمایندگی تراکتور بناب ۵-۳ مقاومت قزوین