فوتسال

نتایج دور رفت مسابقات نیمه نهایی فوتسال لیگ برتر نوجوانان استان

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی،نتایج دور رفت مسابقات نیمه نهایی فوتسال لیگ برتر نوجوانان استان به شرح ذیل می باشد:

*ایده آل بتن اهر۲ -ویتانوارس۱
*گل آغاج آذرشهر۲-اهرجوان۳
*دوربرگشت این مسابقات درروز
پنجشنبه ۹۸/۳/۹برگزارخواهدشد.