اجرائی کشوری دسته‌بندی نشده روابط عمومی

نادر داودی بعنوان پزشک در تراکتورسازی

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی،نادر داودی با حضور در هیأت فوتبال استان قرارداد رسمی خود را بعنوان پزشک تیم تراکتورسازی تبریز در دفتر ثبت قراردادها به مدت یک فصل به ثبت رساند .