بازیکنان تیم فوتبال شهرداری تبریز با حضور در هیأت فوتبال استان ثبت قرارداد نمودند
اجرائی کشوری

بازیکنان تیم فوتبال شهرداری تبریز با حضور در هیأت فوتبال استان ثبت قرارداد نمودند

 

بازیکنان تیم فوتبال شهرداری تبریز با حضور در هیأت فوتبال استان ثبت قرارداد نمودند

علیزاده مسؤول کمیته اجرائی کشوری هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ 25 نفر از بازیکنان این تیم با حضور در دفتر هیأت فوتبال استان قرارداد رسمی فدراسیون فوتبال را امضاء و به ثبت رساندند.

مهدی پاشازاده بعنوان سرمربی حاج علی صالح پناهی بعنوان سرپرست و آقایان محمد علیپور ، جلیل زنده دل و بهمن رضائی بعنوان مربی در کنار این تیم خواهند بود.