اجرائی کشوری

مربي شهرداري تبريز از اين تيم جدا شد

مربي تيم فوتبال شهرداري تبريز با جدايي از اين تيم دستيار اكبر ميثاقيان در تيم آلومينيوم هرمزگان شد… آرتا منهاجي كه فصل گذشته در تيم شهرداري تبريز مربيگري مي كرد با وجودي كه مسئولان باشگاه مي خواستند براي فصل جديد وي در كنار يسيچ سرمربي تيم به كارش ادامه دهد، به دليل عدم توافق مالي از اين تيم جدا شد.
منهاجي با جدايي از اين تيم، با مسئولان تيم دسته اولي آلومينيوم هرمزگان به توافق رسيده و اكنون دستيار ميثاقيان در اين تيم است.
تيم شهرداري تبريز براي برگزاري اردو به تركيه رفته و امروز به تبريز باز مي گردد.