جوانان

محمد مسلمی پور و علی طاهران در اردوی تیم ملی امید المپیک

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، اردوی آماده سازی و تدارکاتی تیم ملی امید المپیک از تاریخ ۹۷/۸/۱۹ لغایت ۹۷/۸/۲۷ در استان تهران مجموعه الیاف شهریار فوتبال برگزار خواهد شد و همچنین از تاریخ ۲۷ لغایت ۳۰ آبانماه جهت انجام یک دیدار تدارکاتی به کشور عمان شهر مسقط اعزام میگردد.

در این اردو که از ۳۰ بازیکن دعوت شده است از استان آذربایجان شرقی آقایان محمد مسلمی پور و علی طاهران نیز حضور خواهند داشت.