اجرائی کشوری

كنفرانس هاي مطبوعاتي پيش از بازي را در هر شرايطي برگزار مي كنيم

محمدي:نام ليگ برتر همچنان خليج فارس است… عزيز اله محمدي در گفتگو با سايت رسمي فدراسيون فوتبال درباره آخرين وضعيت خسرو حيدري ، اسپانسرينگ ايرانسل و حضور كم رنگ خبرنگاران دركنفرانسهاي مطبوعاتي پيش از بازي صحبت كرد.
به گزارش سايت رسمي فدراسيون فوتبال ، عزيز محمدي درباره خبري كه ديروز درباره خسرو حيدري منتشر شد گفت :ديروز خبري منتشر شد مبني بر اينكه سازمان ليگ براي گرفتن رضايتنامه خسرو حيدري خودش را كنار كشيده است اما بايد بگويم اصلا اينطور نيست زيرا سازمان ليگ براي حل مشكل خسرو حيدري تلاشش را انجام خواهد داد.
رئيس سازمان ليگ شايعه تغيير نامه ليگ برتر خليج فارس به جام ايرانسل را به شدت تكذيب كرد و گفت :سال گذشته همراه اول اسپانسر ما بود امسال شركت ايرانسل.مگر سال گذشته نام ليگ برتر جام همراه اول بود ؟ نام ليگ برتر جام خليج فارس در فيفا و كنفدراسيون فوتبال آسيا ثبت شده و هيچ تغيير نامي در اين باره داده نشده است.
رئيس سازمان ليگ در پايان درباره استقبال كم رنگ خبرنگاران و رسانه ها از كنفرانس هاي پيش از بازي گفت:ما وظيفه داريم الزامات كنفدراسيون فوتبال آسيا را رعايت كنيم.ضمن اينكه اين روزها در ماه مبارك رمضان هستيم و به همين دليل است كه استقبال رضايت بخش نيست و اگر ماه مبارك رمضان كه به پايان برسد استقبال از كنفرانس هاي پيش از بازي هم مثل كنفرانس هاي پس از بازي ها خواهد شد.