مربیان

قابل توجه مربیان درجه D

احد نظرزاده مسؤول کمیته آموزش مربیان هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ آخرین مهلت واریز مبلغ جهت شرکت در آزمون ارتقاء تا پایان ماه جاری می باشد.

مربیانی که تا تاریخ اعلام شده نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام ننمایند در کلاس های ارتقاء شرکت نخواهند یافت.