جوانان

قابل توجه مدیران مدارس فوتبال

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی،به اطلاع آن دسته از مدیران محترم مدارس فوتبال که حق عضویت حقیقی و حقوقی خود را در سال 98 پرداخت نموده اند میرساند جهت تمدید مجوز فعالیت خود در سال 99 ظرف مدت یک هفته به واحد عضوگیری هیأت فوتبال استان مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است فعالیت های مدارس فوتبال تا حصول پروتکل های بهداشتی از طرف ستاد کرونا سریعا اعلام خواهد شد.

مدارک لازم:

1-اصل پرروانه فعالیت مجوز مدرسه فوتبال

2- مبلغ 3/000/000 ریال هزینه تمدید مجوز به حساب هیأت فوتبال به پیشنهاد دبیر محترم هیأت و با موافقت ریاست محترم به خاطر شرایط کرونا سال 99 اخذ نخواهد شد.

3- مبلغ 5/000/000 ریال هزینه صدور مجوز(لازم به ذکر است برای شهرستان تبریز سال 99 پروانه مجوز مدرسه فوتبال صادر نخواهد شد.)

4- مبلغ 2/260/000 ریال حق عضویت حقوقی فوتبال و مبلغ 175/000 ریال حق عضویت حقیقی فوتبال آموزان

5- ارائه تعهد نامه مبنی بر ثبت فوتبال آموزان تا نیمه اول شهریور ماه در سامانه فدراسیون و تعهد نامه پروتکل بهداشتی در خصوص نحوه فعالیت مدارس فوتبال.