اجرائی کشوری

علی علیزاده درتراکتورسازی

بازیکن لیگ برتری با حضور در هیات فوتبال استان رسما قرارداد فدراسیون فوتبال را امضا و به ثبت رساند… علیزاده مهاجم فصل قبل تراکتورسازی بمدت دو فصل با تیم تراکتور سازی تبریز قرارداد بست و رسما بازیکن تیم تراکتورسازی تبریز شد. علیزاده متولد۱۳۶۰ می باشد.