جوانان

شهریه ودرجه بندی مدارس فوتبال استان آذربایجان شرقي سال ۹۸

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی،شهریه ودرجه بندی مدارس فوتبال استان آذربایجان شرقي سال ۹۸ به شرح ذیل میباشد:
مدارس فوتبال هر ترم شامل هشت هفته آموزش وهرهفته سه جلسه ۹۰دقیقه ای میباشد
ماده ۶:نیروی انسانی :
 ۱-مدیریا مدیرفنی ۲-کارمند دفتری ۳- مربی برای ۲۴ فوتبال آموز ۴- پزشک یاپزشک یار ۵- تدارکات
مدارس درجه دو
۱-زمین فوتبال چمن مسطح وایمن (طبیعی یا مصنوعی) یا سالن حداقل اندازه برای ۲۴ نفر بازیکن ۲۵*۳۵ میباشد.
۲-دفتر کار ۳- رختکن-سرویس بهداشتی و محل آبخوری مناسب ۴- حداقل امکانات برای آموزش تئوری ۵- داشتن امکانات آموزش عملی ازقبیل:الف) توپ استاندارد برای هرنفر یک توپ ب)دروازه متحرک باتور مناسب ج)کاورمناسب د)علایم تقسیم بندی ح) بیمه ورزشی خ)عضوگیری فدراسیون
تبصره :امور تبلیغات برای ثبت نام وفوتبال آموزان بایستی برحسب واقعیت ها وتایید کمیته جوانان باشد
 مدارس درجه یک
علاوه برامکانات درجه دو:
۱-سرویس ایاب و ذهاب (مینی بوس …) ۲-لباس ورزشی کامل(پیراهن-شورت-جوراب- محافظ ساق ) ۳- نمایش فیلم های آموزشی فوتبال حداقل سه نوبت در طول ترم۴-تما شا از مسابقات قهرمانی باشگاه های کشور حداقل سه نوبت در طول ترم۵-استفاده از مشاورین و روانشناسان ورزشی ۶- تغذیه  ۷-ثبت نام فوتبال آموزان درسایت فدراسیون حداقل ۵۰۰ نفر باشد
مدارس ممتاز
علاوه برامکانات درجه یک و دو:استفاده از مربیان درجه A اسیا
۱-توسعه بوفه و محل آبخوری و تغذیه مناسب برای ۲۰ نفر فوتبال آموز یک واحد ۲-استفاده ازمربیان درجهB آسیا ۳-داشتن وسایل سمعی و بصری مناسب ۴ –تهیه جزوات- فیلم و CDهای درسی وآموزشی فوتبال وارایه آن به فوتبال آموزان ۵-تهیه از مراحل آموزش و تمرینات فوتبال آموزان وتهیه بانک اطلاعاتی از سوابق و فعالیتهای مدرسه۶-دعوت از ملی پوشان فوتبال کشور در برنامه های مدرسه برای افزایش انگیزه فوتبال آموزان (حداقل چهار نوبت درطول ترم) ۷-سرویس ایاب و ذهاب سواری ..۸-ثبت نام فوتبال آموزان در سایت فدراسیون ۷۵۰ نفر
مدارس فوتبال ممتاز بايد حداقل ۵۰۰ امتياز- مدارس فوتبال درجه يك نيز بايد حداقل ۴۵۰امتياز كسب نمايند
ماده ۱۱ آیین نامه: میزان شهریه فوتبال آموزان برای هر ترم سال ۹۸ استان آذربایجان شرقی بشرح زیر میباشد.
درجه دو:۲.۷۰۰.۰۰۰ ریال    درجه یک: ۳.۰۰۰.۰۰۰ریال                            ممتاز: ۳.۳۰۰.۰۰۰ ریال
حق الزحمه مربیان :
ملاک ۱ :۴۰۰.۰۰۰ ریال- ملاک دو:۴۵۰.۰۰۰ ریال- ملاک سه ۵۰۰.۰۰۰ ریال –ملاک چهار ۵۵۰.۰۰۰ ریال
لازم به ذکر است طبق ماده ۱۵ بند ۶  آیین نامه دریافت هرگونه شهریه مازاد بر نرخهای تعیین شده به بهانه های مختلف ویا با تعهد به فراهم نمودن شرایط ویژه برای فوتبال آموزان ممنوع است.  ضمنا تحویل هرگونه لوازم ورزشی ومسائل تفریحی بایستی توافق اولیا وصورتجلسه کتبی فی مابین انجام شود