اجرائی کشوری

شهرداري تبريز در خانه مس كرمان را متوقف کرد

تيم فوتبال شهرداری تبریز در هفته نخست رقابت هاي ليگ برتر فوتبال سه شنبه شب تیم فوتبال مس كرمان را متوقف کرد… در اين ديدار سعيد دقيقي در دقيقه 43 از روي نقطه پنالتي گل تيم شهرداري تبريز را به ثمر رساند و همچنين در نيمه دوم فرزاد حسين خاني نيز از روز نقطه پنالتي تك گل مس را در دقيقه 62 وارد دروازه حريف كرد.
در اين ديدار ابراهيم ميرزاپور، نبي الله باقري ها و سعيد دقيقي از تيم شهرداري تبريز با دريافت كارت زرد از سوي داور ميدان جريمه شدند.
محمدرضا اكبريان با كمك سيد علي نژاديان و محمدرضا اميني اين ديدار را قضاوت كرد و محمد ملكي و محمدعلي فروغي به ترتيب به عنوان داور چهارم و ناظر داوري در اين ديدار حضور داشتند.