اجرائی کشوری

سرپرست کمیته انضباطی خبر داد

اسماعیل حسن زاده سرپرست کمیته انضباطی درباره اتفاقات دیدار تراکتورسازی و سایپا به نکات مهمی اشاره کرد وی در این باره گفت : «گزارشات دیدار تراکتورسازی –سایپا به دست ما رسید. از این اتفاقات خرسند نیستیم. مشغول جمع آوری مدارک ،اسناد و بررسی آنها هستیم .جلسات و نشستهای متعددی در کمیته انضباطی با اعضا داشته ایم که در اولین فرصت رسیدگی دقیق به این اتفاقات انجام خواهد شد .»
وی ادامه داد : «متاسفانه برخی هواداران تراکتورسازی مسائلی را ایجاد کردند که در شان فوتبال نبود و وقتی گریه های مایلی کهن و حضور خانواده شهید هوادار تراکتور سازی در تهران برای عذرخواهی و مکاتبات زیاد هواداران این باشگاه مبنی بر عذرخواهی آنان و همچنین گزارش مستند و منصفانه رئیس هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی را دیدیم و کنار هم گذاشتیم متوجه موضوعات متعددی شدیم که هر یک از این موضوعات می بایست بدقت رسیدگی شود .»
حسن زاده با اشاره به محرومیت مربیان بزرگی مانند فرگوسن و مورینیو گفت : « این دو مربی بزرگ به دلیل اعتراض به داور جریمه شدند .به عنوان مثال فرگوسن به خاطر این جمله که داور در حد این بازی نبوده پنجاه هزار پوند جریمه شد و پنج جلسه محرومیت شامل حال آن شده است .متاسفیم که در این فوتبال داوران ما از مصونیت مناسب برخوردار نیستند.موضوع بازی تراکتورسازی-سایپا به شدت در دستور کار است و چون اعتقاد بر این است که قانون برای همه یکسان است و کمیته انضباطی قانون را اعلام می کند لذا با این اتفاق برخوردی خواهیم کرد که همه اهالی فوتبال قاطعیت کمیته انضباطی را باور کنند .»
وی در پایان گفت : « در کنار پدیده های زشت بازی تراکتور-سایپا نکات اخلاقی مثبت و جوانمردانه هم از برخی تماشاگران هوادار تراکتور دیده شده که مایه امیدواری است. به هر حال جامعه فوتبال منتظر رای قاطع کمیته انضباطی درباره بازی تراکتور-سایپا باشد.»