ساعت دیدار تیم های تراکتورسازی و مس کرمان تغییر یافت
اجرائی کشوری

ساعت دیدار تیم های تراکتورسازی و مس کرمان تغییر یافت

ساعت دیدار تیم های تراکتورسازی و مس کرمان تغییر یافت  

ساعت دیدار تیم های تراکتورسازی و مس کرمان تغییر یافت 

این دیدار قرار بود ساعت ۱۹/۳۰ روز جمعه (فردا)در استادیوم یادگار امام ره تبریز برگزار شود بر اساس توافق ۲ تیم ساعت ۱۹ برگزار خواهد شد
تیم تراکتورسازی در رده سوم جدول لیگ برتر قرار دارد.