داوران

رحیم رحیمی مقدم ناظر داوری دیدار آذرکوثر تبریز و شهرداری اردبیل

رحیم رحیمی مقدم بعنوان ناظر داوری از استان آذربایجان شرقی در مسابقه بین دو تیم آذرکوثر تبریز و شهرداری اردبیل، چارچوب مرحله دوم مسابقات لیگ دسته سوم کشور که روز یکشنبه مورخه 99/5/19 راس ساعت 19:50 در ورزشگاه شهرداری تبریز برگزار خواهد شد حضور خواهند داشت.