انضباطی

راي كميته انضباطي در مورد فوتبال ماشين سازي تبريز صادر شد

كميته انضباطي فدراسيون فوتبال راي خود را در خصوص تيم ماشين سازي تبريز و تخلفات روي داده در بازي اين تيم با مقاومت سپاسي در هفته دهم رقابت هاي ليگ يك را صادر كرد… به گزارش روز چهارشنبه هيات فوتبال آذربايجان شرقي، اين كميته پس از بررسي گزارش داور بازي مبني بر حمله ور شدن بهمن كامل و علي رحيمي لاله و همچنين ايوب بايرامي مربي، هومن ثابت پزشكيار و سمند چلبانه مترجم تيم ماشين سازي به داور و فحاشي به وي، اين اعمال را تخلف محسوب و راي خود را صادر كرد.
اين كميته بهمن كامل ، علي رحيمي لاله ، ايوب بايرامي ، هومن ثابت و نيز مترجم تيم را به مدت يك جلسه از همراهي تيم مربوطه در مسابقات رسمي محروم و هر كدام را به پرداخت مبلغ ۱۰ ميليون ريال جريمه نقدي محكوم كرد.
كميته انضباطي همچنين در خصوص تخلف تماشاگران و بوقچي تيم، باشگاه فرهنگي ورزشي ماشين سازي تبريز را به پرداخت مبلغ ۵۰ ميليون ريال جريمه نقدي محكوم و متذكر گرديد كه در صورت تكرار اين گونه تخلفات، ديدارهاي خانگي اين تيم بدون تماشاگر و يا به شهر ديگري انتقال خواهد يافت.
ديدار تيم هاي ماشين سازي تبريز و مقاومت سپاسي شيراز از هفته دهم رقابت هاي ليگ دسته اول با نتيجه مساوي يك بر يك در ورزشگاه يادگار امام (ره) تبريز خاتمه يافته بود.