انضباطی

رئیس کمیته انضباطی در گفتگو با سایت رسمی فدراسیون فوتبال

با متخلفان هفته های پایانی لیگ به شدت برخورد می کنیم… دکتر مجتبی شریفی رئیس کمیته انضباطی در گفتگو با سایت رسمی فدراسیون فوتبال گفت:«با توجه به حساسیت مضاعف بازی های باقیمانده و نیاز ضروری و مبرم به برگزاری آرام مسابقات ،کمیته انضباطی با تخلفات بازیکنان و کادر فنی در مستطیل سبز و نیز اظهار نظرهای آنها به ویژه اعتراض و مداخله در امر داوری شدیدا برخورد کرده و متناسب با شرایط پایانی لیگ حداکثر تنبیهات مندرج در آیین نامه را به کار خواهد گرفت.»

رئیس کمیته انضباطی ادامه داد:« مسلما با توجه به اینکه در روزهای پایانی فصل به سر می بریم ،تنبیهات مذکور ، حضور خاطیان در فصل بعد را به مخاطره افکنده و سقف قراردادهایشان را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد.

شریفی در ادامه گفت:« متذکر می شوم که هماهنگ کنندگان و مشوقین باشگاه ها اگر به وظایف ذاتی و قانونی خود در جلوگیری از التهاب و خشونت سکوها عمل نکنند با توجه به تعهداتی که از اکثر آنها به عمل آمده است و مفاد تعهدی که به کمیته انضباطی سپرده اند در خصوص عدم حضور همیشگی شان در میادین ورزشی اتخاذ تصمیم خواهد شد.»

رئیس کمیته انضباطی در پایان گفت:«امیدواریم که با نظم و آرامش لازم ، زمینه ارائه مهارتهای فنی ،تکنیکی و تاکتیکی از سوی کادر فنی و بازیکنان فراهم شده و نتیجه بر مبنای برتری فنی و ارائه بازیهای جوانمردانه رقم بخورد.»